Reactie van deelnemers:

“Ik gebruik minder medicijnen”

Reactie van deelnemers:

Ik ben van drie pillen naar één pil gegaan

Reactie van deelnemers:

Mijn bloeddruk is aanzienlijk gedaald en ik beweeg meer

Reactie van deelnemers:

Ik voel mij beter en gesterkt door de aanpak van de fysiotherapeut

GLI-KeiVitaal én -Slimmer

Het eerste leefstijlprogramma dat in Amersfoort van start ging was KeiVitaal. Rondom de deelnemer staan diëtist, fysiotherapeut en praktijkondersteuner klaar (op verwijzing van de huisarts) om te helpen bij het aanpassen van de leefstijl. Hierbij wordt gekeken naar beweging, voeding en welzijn. Het doel is te komen tot een betere leefstijl. We streven erna dat iemand na 1 jaar zelfstandig verder kan. De begeleiding vindt plaats op individuele basis. Vergoeding loopt deels via de basisverzekering en deels via de aanvullende verzekering.

Sinds 2019 wordt vanuit Huisartsen Eemland, ook het leefstijlprogramma Slimmer aangeboden.

Ook hier is het doel om de deelnemer door dietist/leefstijlcoach, fysiotherapeut te begeleiden naar een betere leefstijl. Echter, het programma is duidelijk anders. Er wordt bij het onderdeel bewegen onder leiding van de fysiotherapeut gedurende 24 weken in een groep gewerkt aan meer/beter bewegen (dit is niet intensief sporten). Daarnaast is er gedurende die tijd een individuele begeleiding van de diëtist, die na het eerste half jaar de rol van leefstijlcoach zal hebben om voeding, beweging, ontspanning e.d. nog 1,5 jaar te coachen. Het totale programma duurt 2 jaar.

Wanneer kunt u meedoen aan de GLI-Slimmer:

o Gemotiveerd zijn om twee jaar te werken aan een betere leefstijl

o Ouder dan 18 jaar

o GLI is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR). Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een matig of sterk verhoogd GGR:

  • Personen met een BMI tussen 25 en 30 kg/m² in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).
  • Personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met co morbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2);
  • Personen met een BMI tussen 30 en 40 kg/ m², ook met een normale buikomvang.
  • Voor mensen met een laag of extreem verhoogd GGR wordt de GLI niet vergoed. Overleg hierover ook met uw huisarts.

De vergoeding van Slimmer verloopt via de basisverzekering, maar komt niet ten laste van uw eigen risico.

Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk.

Voor meer informatie kunt u uw huisarts benaderen of contact met ons opnemen via telefoonnummer 033-4550146