Reactie van deelnemers:

“Ik gebruik minder medicijnen”

Reactie van deelnemers:

Ik ben van drie pillen naar één pil gegaan

Reactie van deelnemers:

Mijn bloeddruk is aanzienlijk gedaald en ik beweeg meer

Reactie van deelnemers:

Ik voel mij beter en gesterkt door de aanpak van de fysiotherapeut

Informatie voor professionals

Hoe kunnen wij u helpen? Klik op de volgende onderwerpen:

 

Wat is KeiVitaal?

KeiVitaal is een Gecombineerde Leefstijl interventie (GLI), waarbij de ‘patiënt’ onder professionele begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk werkt aan een gezonde(re) en actieve leefstijl, met als doel gezondheidswinst te boeken en de kwaliteit van leven te verhogen.

De interventie bestaat uit een voedings- en beweegonderdeel, wordt begeleid door een leefstijladviseur en duurt maximaal een jaar.

Het team van KeiVitaal bestaat uit praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten.

Uit onderzoek blijkt dat een GLI effectief is en dat vrouwen met een gezonde leefstijl gemiddeld 15 jaar ouder worden dan hun ongezond levende generatiegenoten. Voor mannen is dit verschil gemiddeld 8,5 jaar.

KeiVitaal levert hierbij een belangrijke bijdrage!

KeiVitaal duurt een half jaar tot een jaar. De mate van begeleiding en intensiteit is daarbij afhankelijk van de gezondheidssituatie én behoefte van de deelnemer. Een leefstijladviseur is het centrale aanspreekpunt tijdens het gehele programma.

Het programma bestaat uit:

 

 • start na verwijzing met een intake bij een diëtist en fysiotherapeut
 • het daadwerkelijke programma
 • afronding en doorstroom naar regulier sport- of beweegaanbod.

Wie doet wat?

De Huisarts
De huisarts heeft een belangrijke signalerende rol; hij of zij kan mensen met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico selecteren en hen motiveren deel te nemen aan het programma. Hij of zij verwijst vervolgens door naar een leefstijladviseur.

De Praktijkondersteuner(POH) 
De praktijkondersteuner kan de rol van leefstijladviseur op zich nemen. Dit is voor de hand liggend, omdat een groot deel van de (potentiële) deelnemers al in contact is met de POH i.v.m. DM, hart- en vaatziekten, hypertensie of COPD. Bovendien is er vaak al sprake van een vertrouwensrelatie en richt de POH zich vanuit haar of zijn functie op het integreren van zorg.

Voor de POH biedt de samenwerking ook voordelen. Het integreren van de zorg van de POH, de diëtist en de fysiotherapeut blijkt uit onderzoek effectief te zijn. Voedingsadvies, beweegadvies en adviezen over gedragsverandering zijn al onderdeel van het dagelijkse werk van de POH en KeiVitaal biedt de POH (en de deelnemer) een gecombineerde leefstijl interventie zoals deze omschreven staat in de zorgstandaard en NHG standaard obesitas.

De Leefstijladviseur
Naast de praktijkondersteuner, kan ook de diëtist of de fysiotherapeut de rol van leefstijladviseur invullen. De leefstijladviseur is in ieder geval het centrale aanspreekpunt voor de deelnemers. Via de huisarts, of via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of de Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD) komt een deelnemer bij de leefstijladviseur.

De rol bestaat vooral uit het begeleiden en coachen van de deelnemer op het gebied van voeding, bewegen en gedragsverandering. Het doel hiervan is gezond gedrag te stimuleren, zodat het gezondheidsrisico afneemt en een gezondheidswinst wordt behaald.

De Fysiotherapeut
De fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het beweegonderdeel van het programma. Hij of zij brengt de wensen en mogelijkheden omtrent het bewegen van de deelnemer in kaart. Hij of zij doet dit onder andere d.m.v. een inspanningstest. Het doel van het beweegprogramma is dat de deelnemer uiteindelijk zelfstandig kan bewegen bij hem of haar in de buurt.

Hij of zij geeft advies aan de deelnemer, van waaruit ze gezamenlijk een ‘Beweegplan op maat’ samenstellen. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt er gekozen uit een van de drie beweegprogramma’s:

 1. Zelfstandig beweegprogramma; direct individueel of aan de slag bij een sportaanbieder in de buurt.
 2. Opstartprogramma; (bedoeld voor deelnemers met een hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico). Ook in dit programma gaat de deelnemer direct zelf aan de slag, maar krijgt begeleiding van de fysiotherapeut.
 3. Begeleid beweegprogramma; (bedoeld voor deelnemers met een zeer hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico). De deelnemer gaat eerst twee keer in de week in groepsverband bewegen, onder begeleiding van een fysiotherapeut. Na verloop van tijd (afhankelijk van de persoonlijke doelen en voortgang) gaat de deelnemer zelfstandig bewegen.

De Diëtist
Alle deelnemers worden doorverwezen naar een diëtist. Zij stelt in een intake, samen met de deelnemer, een voedingsplan op. Daarop volgen 2 individuele consulten.

De Sport- en beweegaanbieder
Het doel van KeiVitaal is het realiseren van een blijvende gedragsverandering. Een goede doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod is daarom een essentieel onderdeel van het programma. Een soepele doorstroommogelijkheden naar laagdrempelige beweegactiviteiten in de wijk stimuleert deelnemers immers in beweging te blijven.

Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen (033-4550146) óf het contactformulier invullen.

Leefstijladviseurs en fysiotherapeuten die de deelnemers begeleiden zullen hen in de meeste gevallen doorverwijzen naar geschikte laagdrempelige beweegactiviteiten in hun eigen wijk. Voor lokale sport- en beweegaanbieder betekent dit een mogelijke toestroom van nieuwe leden. Het is daarom van belang dat zowel sport- en beweegleiders als zorgprofessionals op de hoogte zijn van elkaars aanbod.

Criteria voor deelname 

KeiVitaal is bedoeld voor mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico, die gezondheidswinst kunnen behalen met een aanpassing van leefstijl t.a.v voeding en beweging. De volgende aandoeningen horen daarbij:

 

 • Diabetes type 2 en overgewicht
 • COPD en overgewicht
 • Overgewicht
 • Verhoogde bloeddruk
 • Verhoogd cholesterol
 • Verstoorde glucosetolerantie

Deze mensen moeten daarnaast voldoen aan de twee onderstaande criteria om in aanmerking te komen voor de KeiVitaal:

 

 • Gemotiveerd zijn voor gedragsverandering
 • Een inactieve leefstijl hebben; dat wil zeggen dat zij niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). 

De vergoeding

De kosten voor deelname aan het programma KeiVitaal worden, afhankelijk van de polis van de deelnemer, geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Na aanmelding via deze website wordt de mogelijke deelnemer telefonisch benaderd door de fysiotherapeut of diëtist. Hij/zij kan meer informatie geven over de kosten voor deze specifieke deelnemer. Pas dan hoeft men te beslissen of men werkelijk het KeiVitaal programma gaat volgen.

Bent u een professional en wilt u meer informatie, dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Deze mail wordt verstuurd naar Diëtistenpraktijk Amersfoort-Noord.
Wij nemen dan contact met u op.