Reactie van deelnemers:

“Ik gebruik minder medicijnen”

Reactie van deelnemers:

Ik ben van drie pillen naar één pil gegaan

Reactie van deelnemers:

Mijn bloeddruk is aanzienlijk gedaald en ik beweeg meer

Reactie van deelnemers:

Ik voel mij beter en gesterkt door de aanpak van de fysiotherapeut

Visie

Bij het ontwikkelen van het KeiVitaal programma
(een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) hadden alle betrokkenen één ideaal beeld voor ogen:

Deelnemers die bewust gaan kiezen voor een gezonde leefstijl en 1e lijn hulpverleners die écht samenwerken en elkaar versterken door gebruik te maken van ieders specifieke kennis en ervaring. Een gezonde leefstijl houdt volgens ons méér in dan alleen een gezond gewicht. 
Ons gemeenschappelijke doel is dat de deelnemer zich ook veel vitaler gaat voelen, eigenlijk KeiVitaal.

Uitspraken als: “ Ik voel me energiek, fit en levenslustig” zijn geluiden die wij horen. Het is onze ambitie dat de deelnemers een gezonde leefstijl niet (meer) als een noodzakelijk kwaad ervaren maar als een keuze die er aan bijdraagt dat men zich meer “happy voelt”. KeiVitaal wordt/is als het ware een “manier van leven”.

Het programma KeiVitaal sluit aan bij het convenant “Een gezond en vitaal Amersfoort” dat Achmea en de gemeente Amersfoort in oktober 2011 hebben gesloten. Het past ook binnen het Nederlandse preventiebeleid. Diabetes en overgewicht vormen immers twee speerpunten in dit beleid. In de nota ‘Kiezen voor gezond leven’ uit 2006 van het Ministerie van VWS wordt gepleit voor een effectief gezondheidsbeleid door middel van een ketenaanpak op lokaal niveau.

Om de ketenaanpak op lokaal niveau in Amersfoort te realiseren biedt KeiVitaal een variant op de ‘Beweegkuur” voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor. Het lokale netwerk van huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en fysiotherapeuten in Amersfoort zal door middel van een samenwerkingsverband  het KeiVitaal programma aanbieden. 
Dit is dus een gecombineerd leefstijlprogramma waarbij verschillende disciplines samenwerken rondom een gemotiveerde deelnemer.

De verwachting is dat deze aanpak een aanzienlijke gezondheidsverbetering zal bewerkstelligen bij de eerder genoemde doelgroep. Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met lokale sportaanbieders alle deelnemers op eigen kracht hun gezonde leefstijl te laten voortzetten.

Oprichters KeiVitaal:

Arineke Deinum ( Diëtistenpraktijk Amersfoort Noord)
Petra Jongenelen ( Diëtistenpraktijk Amersfoort Noord)
Monique Leyen ( Praktijkondersteuner Zielhorst) 
Caspar Tittse ( Fysiotherapeut Fysio Centrum Hoogland) 
Menno Werrie ( Fysiotherapeut FyZie Zielhorst, Kattenbroek en Vathorst)